Βρίσκεστε εδώ: Επεμβάσεις - ΤεχνικέςΕξωσωματική Λιθοθρυψία

Εξωσωματική Λιθοθρυψία

Ο κατακερματισμός του λίθου επιτυγχάνεται με εστίαση των κρουστικών κυμάτων στο λίθο που προκαλεί αρχικά διάβρωση και εν συνεχεία δημιουργία ρωγμών και διάσπαση αυτού. Η εστίαση της πηγής ενέργειας γίνεται είτε ακτινοσκοπικά (C-arm) ή μέσω υπερήχων.

 

Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας των λιθοθρυπτών, δεν επιτυγχάνεται πάντοτε εύκολα κατακερματισμός όλων των λίθων. Οι λίθοι από κυστίνη, μονοϋδρικό οξαλικό ασβέστιο και οργανικά στοιχεία κατακερματίζονται δύσκολα, ενώ όταν αναμένεται ότι θα απαιτηθούν πάνω από 3-5 συνεδρίες είναι προτιμότερη η επιλογή της διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας.

Πριν την ESWL επιβάλλεται η ακριβής γνώση της θέσης του λίθου και της ανατομίας του ουροποιητικού με ενδοφλέβια ουρογραφία (IVU) ή αξονικής τομογραφίας για να αποκλείσουμε πιθανή απόφραξη. Επίσης, όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε αιματολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία και κρεατινίνη, έλεγχο του πηκτικού μηχανισμού και καλλιέργεια ούρων.

Εφόσον το μέγεθος του λίθου είναι μεγαλύτερο από 2 cm, είναι πιθανό να χρειαστεί να προηγηθεί της εξωσωματικής λιθοθρυψίας η τοποθέτηση αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα double-J.

Kατά τη διάρκεια της λιθοθρυψίας χρησιμοποιούνται φάρμακα βραχείας δράσης για αναλγησία (NSAID, αλφεντανύλη, προποφόλη). Ο συνολικός αριθμός των κρουστικών κυμάτων ανά συνεδρία κυμαίνεται κατά περίπτωση από δύο έως τρεις χιλιάδες κρούσεις.

Αντενδείξεις ( ESWL):
α) απόλυτες: εγκυμοσύνη, κόλλημα στην αποχετευτική μοίρα, ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής ή νεφρικής αρτηρίας
β) σχετικές: διαταραχές της πήξης του αίματος, παχυσαρκία, ασθενείς με αρρυθμία ή βηματοδότη, ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μέγεθος λίθου >2,5 cm
Ο έλεγχος του αποτελέσματος γίνεται με α/α ΝΟΚ ή υπερηχογράφημα 15 περίπου μέρες μετά την συνεδρία ESWL.

Επιπλοκές της εξωσωματικής λιθοθρυψίας:
α) οφειλόμενες στα κρουστικά κύματα: περινεφρικό αιμάτωμα, καρδιακές αρρυθμίες και υπέρταση, έμφραγμα μυοκαρδίου, πνευμονική εμβολή, παγκρεατίτιδα
β) οφειλόμενες στη δίοδο των λιθιασικών συγκριμάτων από τον ουρητήρα: πυελονεφρίτιδα 2-6%, νεφρικός κωλικός 5-25%, steinstrasse στον ουρητήρα 5%, αιματουρία άλλοτε άλλου βαθμού
γ) παροδική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας έως οξεία νεφρική ανεπάρκεια

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της εξωσωματικής λιθοθρυψίας, σε λιθίαση του νεφρού έχει αποτελεσματικότητα 65-90% κατά μέσο όρο ανάλογα με το μέγεθος του λίθου, ενώ σε λιθίαση του ουρητήρα 50-90% για το μέσο τριτημόριο και 75-90% κατά μέσο όρο στο άνω τριτημόριο.

Η λιθίαση του κάτω κάλυκα έχει τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην περίπτωση των λίθων του νεφρού. Προγνωστικοί παράγοντες επιτυχίας (ESWL) στη λιθίαση του κάτω κάλυκα είναι:

  • Το μήκος του αυχένα κάλυκα < 3cm
  • Πλάτος του αυχένα > 5mm
  • Αυχενοπυελική γωνία >70ο
  • Λίθος < 2 cm ποσοστό επιτυχίας > 50%

Το ποσοστό επανάληψης της συνεδρίας εξωσωματικής λιθοθρυψίας κυμαίνεται από 4 έως 24%.

Η εξωσωματική λιθοθρυψία αποτελεί τη θεραπεία επιλογής και στη νεφρολιθίαση των παιδιών, με κάποιες όμως τροποποιήσεις:

  • Μικρή τάση κρουστικών κυμάτων < 17 KV
  • Αριθμός χτυπημάτων κρούσης <2000
  • Ενδείκνυται σε μονήρεις μη φλεγμονώδεις λίθους της πυέλου < 2cm. 

 
 

Κύλιση στην Αρχή