Βρίσκεστε εδώ: Επεμβάσεις - Τεχνικές

Εξωσωματική Λιθοθρυψία

Ο κατακερματισμός του λίθου επιτυγχάνεται με εστίαση των κρουστικών κυμάτων στο λίθο που προκαλεί αρχικά διάβρωση και εν συνεχεία δημιουργία ρωγμών και διάσπαση αυτού. Η εστίαση της πηγής ενέργειας γίνεται είτε ακτινοσκοπικά (C-arm) ή μέσω υπερήχων.

Διαβάστε περισσότερα: Εξωσωματική Λιθοθρυψία

Σπερμοδιάγραμμα

Το σπερμοδιάγραμμα αποτελεί τη βασική εργαστηριακή εξέταση για τον έλεγχο της γονιμότητας του άνδρα.

Η συλλογή του σπέρματος γίνεται σε αποστειρωμένο δοχείο με προκλητό τρόπο (αυνανισμό), αφού έχει προηγηθεί σεξουαλική αποχή 2-5 ημερών. Το υλικό προσκομίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα στο εργαστήριο (εντός 30 λεπτών), όπου εξετάζεται, αφού υποστεί ειδική επεξεργασία και μας δίνει πληροφορίες για τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα, τη μορφολογία τους και άλλες παραμέτρους.

Διαβάστε περισσότερα: Σπερμοδιάγραμμα

Κυστεοσκόπηση

Η κυστεοσκόπηση διενεργείται με τη χρήση ενός λεπτού εργαλείου που ονομάζεται κυστεοσκόπιο. Το κυστεοσκόπιο φέρει μια οπτική ίνα-κάμερα που επιτρέπει στον ουρολόγο να ελέγξει το εσωτερικό της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης. Τα κυστεοσκόπια διακρίνονται σε εύκαμπτα και άκαμπτα.Η κυστεοσκόπηση συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία στην ουρήθρα και ο ασθενής μετά το πέρας της εξέτασης μπορεί άμεσα να επιστρέψει στις δραστηριότητές του. Η κυστεοσκόπηση μπορεί να γίνει υπό αναισθησία,όταν ο ασθενής το επιθυμεί ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας.

Διαβάστε περισσότερα: Κυστεοσκόπηση

Υπέρηχος - Υπερηχοτομογραφικός Έλεγχος

Ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος είναι μια διαγνωστική μέθοδος που μας επιτρέπει στον ουρολόγο να εκτιμήσει την ανατομία και τη λειτουργία του ουροποιογεννητικού συστήματος. Η μέθοδος  αυτή στηρίζεται στα ηχητικά κύματα τα οποία εκπέμπονται από την κεφαλή του υπερήχου, "προσκρούουν" στα όργανα του ανθρώπινου σώματος και επιστρέφουν και πάλι στην κεφαλή του υπερήχου σχηματίζοντας την απεικόνιση του εξεταζόμενου οργάνου στην οθόνη. Ο ασθενής δεν επιβαρύνεται με ακτινοβολία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγνωστική ικανότητα του υπερήχου είναι εφάμιλη της αξονικής τομογραφίας.

Διαβάστε περισσότερα: Υπέρηχος - Υπερηχοτομογραφικός Έλεγχος

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Είναι μια σχετικά νέα μέθοδος χειρουργικών επεμβάσεων κατά την οποία το χειρουργικό πεδίο "φουσκώνει" με μονοξείδιο του άνθρακα με τη βοήθεια ενός καναλιού (trocar). Στη συνέχεια δημιουργούνται  συνήθως άλλα δύο κανάλια, ανάλογα με τις ανάγκες τησ κάθε χειρουργικής επέμβασης, μέσω των οποίων εισέρχονται η κάμερα και τα χειρουργικά εργαλεία.

Διαβάστε περισσότερα: Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 2

Κύλιση στην Αρχή